הפרטיזנים – הרצליה

קצת על הפרויקט

פרויקט הפרטיזנים 18 – 20 הרצליה, הפרויקט עלה על הקרקע 07.09.2015 ומצוי כרגע בשלב גמר השלד כשרוב עבודות הגמר בממ"דים בדירות הדיירים וחלק ניכר מהשטחים הציבוריים וכולל שינוי מהלכי המדרגות וחיפוי באבן מצויים בשלבי סיום.

תמונות מהפרויקט