Construction Inspector Tama 38

מפקח בניה תמא 38 מטעם הדיירים

שירותי הפיקוח מטעם הדיירים מבוצעים על ידי מפקחים הנדסיים מוסמכים ומקצועיים בלבד

אנו עוסקים בלעדית בליווי פרויקטים בתחום התחדשות עירונית הכוללים תמ״א 38/1 ו-תמ"א 38/2/פינוי בינוי

מפקח מטעם דיירים – לפרויקט תמ״א 38/1 - 38/2

פיקוח מטעם דיירים – תמ"א 38/1.
מפקח מטעם דיירים – לפרויקט תמ"א 38/2/פינוי בינוי.

התחדשות עירונית

תמ"א 38/1 – עוסקת בחיזוק מבנים לעמידות טובה יותר בעת רעידת/רעש אדמה, , הריסה ובניה חדשה.

תמ"א 38/2 – עוסקת בהריסה ופינוי הדיירים בעת הבניה.

המפקח מטעם הדיירים אינו מורשה על פי ההסכם להתערב בלוחות הזמנים של היזם/קבלן אך ביכולתו לדווח על סטייה מלוחות הזמנים לנציגות הדיירים והנציגות תדווח לעו״ד הדיירים ותבקש ממנו להוציא פנייה ליזם בדבר הסטייה בלוחות הזמניים או כל פרט אחר שהמפקח מטעם הדיירים יגלה ויחשוף בפניכם שאינו תואם להתחייבות היזם/קבלן במפרט הטכני. יש להבין שהמפקח בביקורו השבועי באתר בודק מידגמית את הנעשה ואת לוחות הזמניים והעמידה או אי העמידה בהם ומדווח לנציגות הדירים כל שבוע על סטייה או בעיה שהתעוררה כשהיא עדיין בחיתוליה. יש להבין ולזכור שהמפקח מטעם הדיירים הינו בעל -0- סמכויות בפרויקט והיזם לא יסכים אלא לאשר לכם מפקח שידווח לכם, שיבוא, שיבדוק, אך ביכולתו רק לדווח לכם. המפקח מקיים קשר רציף בפרויקט עם הקבלן ועם הנהלת הפרויקט כ-מייצגכם המקצועי מותר לו לנבוח אך אין ביכולתו לנשוך.

מהי תמ"א 38?

התמ״א הינה המתווה הלאומי לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. על מנת לקדם עסקאות תמ״א מאפשרות רוב הרשויות תמורות משתלמות לבעלי הדירות כגון תוספת ממ״ד, מרפסת שמש, מרפסת שירות, מחסן וחניה בטאבו הכל במידת האפשר והנאים בשטח הכל כתמריץ לביצוע חיזוק המבנים שלא נבנו על פי תקן עמידות בעת רעידת אדמה. ליזם ניתנות זכויות בנייה נוספות על מנת לממן את כלל הפרויקט ובתקווה שכל המעורבים ירוויחו מהתהליך, גם הרשות הואיל ומהנדס העיר אישר את בניית המבנים שנבנו לפני 1980 ללא שימת לב או התייחסות ליכולת המבנה לעמוד ברעידות אדמה אם יהרסו המבנים הרשות שנתנה אישור תהיה אחראית וכנראה תפשוט רגל. אז המציאו את התמ״א להעביר האחריות מהמדינה ליזמים פרטיים. בנוסף איום הטילים מצד אויבנו דורש שכל דירה תהיה עם חדר מוגן/ממ״ד/ אך עדיין כיום רוב הדירות בארצנו עדיין נטולות ממ״ד. 

פיקוח מטעם הדיירים בפרוייקטים מסוג תמ"א 38 הינו משימה מורכבת הדורשת ידע וניסיון רב על מנת לדווח לבעלי הדירות את אופן ביצוע הפרויקט ודיווח על עמידה או חוסר עמידה בכל היעדים שהוגדרו, וכלה בביצוע פרוטוקול מסירה לכל דירה. זאת תוך שמירה על אינטרס של בעלי הדירות הקיימים לאורך כל התהליך.

מהם תפקידיו של מפקח הבניה מטעם הדיירים בפרויקט תמ"א 38?

מפקח מטעמכם לפרויקט תמ״א 38 או פינוי בינוי חשוב עבורכם יותר מכל. המפקח מטעמכם בעל הידע בקריאת והבנת תכניות ומפרטים הנדסיים ואדריכליים והמפקח מטעמכם מייצג אך ורק אתכם ודואג רק לאינטרסים שלכם ומדווח לכם על בסיס שבועי לאורך כל תקופת ההתקשרות בד״כ שנים לפני התחלת הבניה בפועל. המפקח מהווה את איש הקשר בין היזם/קבלן ובין בעלי הדירות מתחילת המשא ומתן על המפרט הטכני המתאר את סך התמורות לדיירים בנוסף דיווח שבועי בכתב ובתמונות על תהליך הבניה ההתקדמות והעמידה בלוחות הזמנים ועד לביצוע פרוטוקול מסירה לכל דירה מדירות הדיירים הקיימים וכן פרוטוקול מסירה לשטחים הציבוריים בגבול קומות הדיירים הקיימים. 

כל האמור מאפשר למפקח מטעמכם לייעץ ולהכין את הדיירים לצפי השלבים לכל אורך הפרויקט. בנוסף, נציגות הדיירים שותפה עם המפקח מטעמכם במשא ומתן בין היזם לבין נציגות הדיירים תוך התאמת המפרט הטכני לדרישות הדיירים ובתנאי שיהיו מקובלים על רשות המקומית. המפקח מטעמכם מהווה את כלב השמירה של הדיירים ועו״ד הדיירים ההסכם והערבויות שנתקבלו בתיווכו מהווים את כלב התקיפה חס וחלילה במידת הצורך. כשיש צוות מקצועי שמייצג אתכם והקבלן והיזם רואים שהמפקח מצלם ורושם ומדווח לכם כל מה שקורה בזמן אמת ובשמירה קדושה לראיית האינטרסים של בעלי הדירות בלבד מניסיוננו כלב השמירה וכלב ההתקפה מבטיחים ומספקים בדרך כלל רמה ביצוע וגמר איכותית יותר עבורכם.

מהי האחריות של מפקח בנייה מטעם הדיירים?

עד כה בכל הפרויקטים הידועים לנו בארץ התנאי הראשוני והבסיסי של היזם/קבלן הינו שהמפקח ההנדסי מטעם הדיירים יהיה רזה בסמכויותיו ללא כל השפעה בפרויקט למעט יכולת תיעוד ודיווח כלומר כלב נובח אך שאינו יכול לנשוך אלא לדווח לבעלי הדירות שבמידת הצורך ידווחו לעו״ד הדיירים להמשך טיפול. הקשרים שמותר למפקח מטעמכם לשמר הינם מול הנהלת האתר ומנהל העבודה.

כדי מאד שהמפקח מטעמכם ידרוש בעבורכם כל מה שצריך בכדי שלאורך כל הדרך נעמוד בלוחות הזמנים ואתם תקבלו את איכות הבנייה הטובה ביותר!

מומלץ לכם שהאמור כאן יופיע במפרט הטכני לפרויקט שלכם:

מהנדס יועץ חשמל. יועץ אקוסטיקה מוסמך. מהנדס יועץ אינסטלציה. יועץ מוסמך מיזוג אוויר. יועץ קרינה מוסמך. יועץ איטום מוסמך. יועץ חניה. אנא זיכרו!!! אם נושא היועצים לא יופיע במפרט הטכני המפקח יבקש עבורכם היזם יכול לסרב. בנוסף על פי דרישה יקבל המפקח מטעמכם העתקי בדיקות סוניות לאישור תקינות ביסוס המבנה וכן יבדוק מידגמית את יומן העבודה ואת מידות התוכנית ביחס למציאות בדירות היסוד ועוד. נשמח לפגוש אתכם פנים מול פנים או בזום לנוחיותכם ולענות על כל שאלה בתחום.

הצהרת המפקח ההנדסי מטעמכם:

אשתף אתכם הדיירים בדוחות התקדמות הפרויקט על בסיס שבועי לכל אורך תקופת הפרויקט את הקורה בשטח על מרכיביו: ביצוע, עמידה בלוחות הזמנים, אדווח לכם במקרה של אי אספקה של תמורות מוסכמות במפרט הטכני שלכם וכן אדווח על ליקויי בניה והפרות בטיחות שנחשפות לעיני.

אתריע מיד כשאגלה תקלות או אי התאמה בין התוכניות לביצוען בפועל.

במהלך עבודות הבניה העיקריות ולפני אישור המגורים (טופס 4 וטופס 5), אסרוק בעין מקצועית ובקפידה את הבניין בכל ביקור שבועי על מנת לעשות כל שביכולתי לשקף לכם את הקורה ושהתוצאה בעבורכם עומדת בדרישות התכנית המוסכמת. המשימה שלי היא ללוות ולעדכן אתכם בהגשמת הפרויקט שלכם באופן שיעמוד בסטנדרטים החוקיים למגורים וברמת הגימור הגבוהה ביותר שניתן יהיה להשיג מהיזם והקבלן שייבחר על ידו לפרויקט. אני מנסה להשפיע בשטח ולהוביל להגשמת ציפיות של בעלי הדירות הקיימות. בכל מקרה של הפרה שתתגלה אדווח לכם מיידית ונציגות הדיירים תחליט אם לפנות לעו״ד הדיירים לטיפול מול עו״ד היזם.

מה החשיבות של פיקוח בניה מטעם הדיירים?

בידקו מול בעלי דירות שעברו הליך פינוי בינוי או תמ״א והם יסבירו לכם ש-המפקח מטעם הדיירים שמייצג אתכם בשטח מהווה את החוליה השנייה החשובה ביותר עבורכם לאחר שבחרתם יזם ובתקווה שהוא בעל גב כלכלי מוצק ובעל צוות קבלן בית איכותי. הידוע כאדם שעומד במילתו והעל רשימות ממליצים רבים ונטול ספרי תביעות מול דיירים וקבלנים.

כאשר אתם הדיירים יוצאים לפרויקט בניה גדול כמו פינוי בינוי או תמ"א 38 המפקח מטעמכם שמתחייב לראות לנגד עיניו רק את טובת הדייר וידאג למיקסום התמורות שלכם ויקיים עבורכם קשר רציף מול היזם/קבלן מתהליך המשא ומתן מול היזם ועד הגשמת הפרויקט הוא נכס אדיר עבורכם. יתרה מכך, עלות תשלום שכר המפקח מטעמכם וגם שכר העו״ד מטעמכם לפרויקט משולמים על ידי היזם, הדיירים יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהם יכולים לסמוך על המפקח שהוא מהווה את החלק המקצועי בנציגות הדיירים והוא מתחייב לייצג את האינטרסים שלכם בלבד ולדווח לכם כל שבוע באופן שתהיו מעודכנים בזמן אמת להתקדמות הפרויקט או לבעיה עם תתעורר שתדעו עליה כשהיא עדיין בחיתוליה על מנת לייצר אפשרות תגובה מיידית לתיקון.

המפקח ידרוש בעבורכם רמת ביצוע ואיכות הגבוהה ביותר בין חומרי הבנייה והביצוע. ככזה, חשוב להצטייד במפקח מוסמך  להצלחת הפרויקט והדיירים.

חשוב לדעת ולזכור שכל התמורות שלא יופיע וייחתמו בנספח להסכם הקרוי -״המפרט הטכני״ כמוהו כלא קיימות ברוב המקרים במציאות.

מי משלם את עלות הפיקוח על הבניה?

כדי לספק ביטחון לכם בעלי הדירות הואיל ורובכם לא מבינים מספיק בתחום הבנייה ולא קוראים תוכניות הבנייה והקשור, היזם משלם את חשבון שכ״ט של המפקח שנבחר מטעמכם וכן עבור עו״ד מטעמכם.

צברנו ניסיון רב בתחום ההתחדשות העירונית מאז לידתה של ״תמ״א 38/1 ״ והתפתחותה הנכונה ל ״פינוי בינוי״/תמ״א 38/2  מעצם עבודתנו הרציפה בייצוג דיירים בכל שנות קיומה של התמ״א מאז לידתה והשינוי שעברה לפינוי בינוי/תמ"א 38/2, מאפשר לנו לטפל במגוון הבעיות שבהן אתם נתקלים וזקוקים לטיפול ותקשורת מקצועית אל מול המבצעים. רבים הם האתגרים שלנו בפרויקט, מהנעת התהליך של ההסכמות על התמורות במפרט הטכני טרום החתימה עליו ועד לאמוד דעות מרובות ולעשות ככל הניתן לפתרון הטוב ביותר עבור הדיירים ולאחר הסכמתם. לנסות ליישב קונפליקטים בין קבלנים תוכניות מנוגדות או מנוגדות למתאפשר במציאות. הגישה שלנו נטועה במציאת פתרונות יצירתיים ועזרה לדיירים בהגשמת הפרויקט ולכנס את כל הגורמים להגשמת המטרה המשותפת לרווחת כולם. אחרי החתימות הסופיות ותחילת הבניה האינטרסים של היזם ושלנו זהים להשלים את הפרויקט בהצלחה במסגרת לוחות הזמנים ובתוצאה הטובה ביותר שתעמוד במבחן הזמן לשנים רבות. חברים אתם דור הממליצים העתידיים של החברה שלו השם שלו הואיל ואם הוא יזם רציני ואחראי מאוד חשוב לו שהכל הסתיים יפה וטוב עבור כול המעורבים. גישה זו אל מול יזמים איתנים שנבחרו בקפידה על ידי נציגות הדיירים שירתה אותנו לאורך השנים בכל הקשור לשיתוף פעולה מוצלח בפרויקטים מורכבים עבור הדיירים וממשיכה גם היום. אין מחלוקת שאנחנו יותר מאשר עומדים במשימה ! אתם מוזמנים לשאול את לקוחותינו בעלי הדירות שעברו או עוברים בליווי שלנו פרויקט פינוי בינוי או תמ״א 38/1 (חיזוק ותוספות לבניין).

More Information

מידע נוסף על פיקוח בנייה מטעם הדיירים