Our Projects

הפרויקטים שלנו

מצורף כאן לעיונכם פרויקטים שהסתיימו בהם ליוונו את בעלי הדירות בפיקוח הפרויקט מטעמם במשך שנים לפני שהחלה הבניה בפועל וב-0 עלות עבורם. מצורף כאן פרויקטים המצויים בביצוע בימים אלה.

הדר 27 הרצליה

יזם-מסיקה חסון בע"מ בשותפות עם אהוד ולרשטיין בע"מ. הפרוייקט עלה הקרקע במרץ 2016. העבודה מתנהלת בעצלתיים והשלד מתקדם לקומת הגג הקיים. אחד הקשיים העיקריים בפרויקט

לחצו לעמוד הפרויקט »